Chemia 3. Maturalne karty pracy

"Chemia 3. Maturalne karty pracy. Zakres rozszerzony. Szkoły ponadpodstawowe" została stworzona dla przyszłych maturzystów, którzy chcą jak najlepiej przygotować się do egzaminu. Chemia nie jest łatwym przedmiotem i wymaga ciągłego przyswajania i powtarzania wiedzy. Braki w tym przedmiocie wpływają na trudności ze zrozumieniem następnych tematów, dlatego tak istotne jest regularnie systematyzowanie informacji. Kart pracy są rozszerzeniem serii podręczników wydawnictwa operon, dzięki którym uczeń rozwija swoją wiedzę samodzielnie w domu.

Co zawiera podręcznik?

W trzeciej 3 serii Piotr Malecha skupił się na przekazaniu wiedzy z zakresu chemii organicznej w działach: węglowodory, alkohole i fenole, organiczne związki karbonylowe, aldehydy i ketony, kwasy karboksylowe, estry i tłuszcze oraz związki organiczne zawierające azot. Autor książki oprócz pracy naukowej i akademickiej na Uniwersytecie Gdańskim ma także doświadczenie jako ekspert w Wydziale Egzaminów z Zakresu Kształcenia Ogólnego OKE w Gdańsku. Dlatego zadani, które można znaleźć w kartach pracy, swoich stylem nawiązują do zadań maturalnych. Również treści zadań są ułożone w sposób identycznych z tymi znajdującymi się na maturze. Uczeń, rozwiązując te zadana, oswaja się z nimi i odczuwa mniejszy stres, przystępując do ich wykonania na egzaminie. Zadania w książce podzielone są na działy oraz poukładane według stopnia trudności. Dzięki takiemu ułożeniu uczeń na początku napotyka zadania łatwe i rozwiązując je, ma większą chęć zmierzyć się z kolejnymi niż w sytuacji, gdy już na początku napotyka problemy. Każde ćwiczenie zostało dokładnie opisane, aby student bez problemu je zrozumiał, a gdy jest to konieczne, pojawiają się również grafiki obrazujące problem zadania. Aby urozmaicić rozwiązywanie kart pracy oraz uniknąć znużenia zadania w zbiorze są zróżnicowane pod względem formuły. Ta pozycja jest wsparciem dla każdego maturzysty, chemia jest trudnym przedmiotem, ale dobre przygotowanie gwarantuje dobre wyniki. Natomiast znajomość schematu zadań przyspiesza znacznie rozwiązanie ich na maturze, gdzie każda minuta jest cenna.